Home Company Partners News Support Contact Us
Produkten
Men verwacht de nodige onderhoud en service na de uitgevoerde werkzaamheden. We hebben een serviceteam die alert reageert op de verzoeken en aanvragen van onze klanten. Drie maanden na de montage, komen wij alles controleren. Tijdens de controle kunnen we mogelijke problemen verhelpen. De onderhoudsbeurten zijn:

Ramen:

drie maanden na de montage
1 jaar na de eerste controle


Deuren:
driemaanden na de montage
1 jaar na de eerste controle
1 jaar na de tweede controle

Verbouwing
Service
Garantie
Levering
Kosten
Kwaliteit
Fabriek
Referenties

Tevens hebben wij het volgende service niveau tijdens de garantie periode voor de montage:

binnen 24 uur oplossing bij urgente situaties
binnen 36 uur oplossing bij minder urgente problemen
binnen 5 werkdagen oplossing bij normale problemen
binnen 10 werkdagen oplossing bij minder belangrijke problemen
binnen 25 werkdagen oplossing bij een vervanging en/of aanbrengen van een onderdeel

Alle problemen worden schriftelijk geraporteerd aan de klant met een beschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden.


Home | Company | Partners | News | Support | Contact

© Copyright H.B.O. Kunststof Kozijnen 2005